Afbeelding van Over ABM-Belbouw

Over ABM-Belbouw

ABM is sinds 1917 gevestigd te Amersfoort. Sinds 1985 maakt ABM deel uit van Hegeman+. In 1991 is een kleinbouw- en onderhoudsafdeling opgericht: “Belbouw”. Belbouw is deskundig op het gebied van onderhoud (zowel planmatig als niet-planmatig), renovatie en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Belbouw: u belt, wij bouwen. Hierna is ABM in de volksmond ABM-Belbouw gaan heten.

ABM-Belbouw is actief in nieuwbouw, renovatie, verbouw en klachten-, planmatig en prestatiegericht onderhoud van vastgoed op gebied van (medische) zorg, welzijn, onderwijs, sport, openbaar vervoer (treinstations), productiefaciliteiten, bedrijfshuisvesting en (huur)woningen.

De projecten zijn vaak specifiek van aard en omvang en vereisen daarom een op-maat-gesneden aanpak. Het betreft veelal werkzaamheden, waarbij veel aandacht aan logistiek en de omgeving wordt geschonken, zoals bij gebouwen waarbij de bedrijfsvoering moet doorgaan. Planning en fasering van werkzaamheden zijn belangrijk om de overlast te beperken en om onveilige situaties uit te sluiten.

Van de aannemer die hoofdzakelijk in de regio Amersfoort werkzaam was, is het werkgebied inmiddels uitgebreid tot het midden en westen van Nederland.

We beschikken onder ander over onderstaande certificeringen:

 • NEN-EN-ISO 9001 (procescertificaat)
 • NEN-EN-ISO 14001 (milieuzorg)
 • VCA** (veiligheid en gezondheid)
 • CO2-bewust certificaat niveau 5 (emissiebeperking)
 • Bouwgarant
 • Matchpoint Amersfoort (“matcht” vraag en aanbod van bedrijven met instellingen)

Onze opdrachtgevers van de laatste jaren waren onder andere:

 • Defensie
 • ProRail
 • Overheden, zoals gemeenten
 • Onderwijs
 • Woningbouwverenigingen en –corporaties
 • Zorginstellingen
 • Sportinstellingen
 • Industrie
 • Waterleidingbedrijven

U moet dan denken aan functies of gebouwen, zoals

 • Scholen, lesgebouwen en universiteiten
 • Spoorwegstations
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Zorg en welzijn, zoals GGZ, verpleging, jeugdopvang en detentie
 • Kantoren
 • Bedrijfsgebouwen en productieruimten
 • Ziekenzalen en verblijfsruimten
 • Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
 • Laboratoria en onderzoeksruimten
 • Woningen (renovatie, aanpassingen en onderhoud)