Afbeelding van Nieuwbouw Film & Theater De Viking te Deventer

Nieuwbouw Film & Theater De Viking te Deventer

In opdracht van NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer werkt Hegeman+ momenteel in bouwteam het definitieve ontwerp (DO) van Film & Theater De Viking te Deventer verder uit om tot passend technisch ontwerp (TO) te komen.

Snel zoeken

Film & Theater De Viking is door SeArch (architect) en Volantis (constructief en installatietechnisch) ontworpen, bevat een 4-tal filmzalen en een theaterzaal en is gelegen op een idyllisch plekje aan De Welle langs de IJssel in Deventer.

Mede gezien de locatie (boven een aantal putringen) kan slechts tot een maximale diepte ontgraven c.q. gefundeerd worden van slechts 2 m¹. Het sloopwerk is nagenoeg gereed en vanaf oktober 2015 gaan archeologen onderzoeken of er misschien nog resten van ‘oude Vikingschepen’ in de bodem aanwezig zijn.

Zodra overeenstemming is bereikt over het technisch ontwerp wordt mogelijk begin 2016 een start gemaakt met de uitvoering, welke naar alle waarschijnlijkheid ruim een jaar in beslag zal nemen.