Afbeelding van BIM werkmethodiek en clashing
Afbeelding van BIM werkmethodiek en clashing
Afbeelding van BIM werkmethodiek en clashing
Afbeelding van BIM werkmethodiek en clashing
Alles naar mens.

BIM werkmethodiek en clashing

In onze projecten zien wij twee werkmethoden met betrekking tot BIM. De eerste methodiek die wij hanteren is dat alle comakers werken binnen hetzelfde softwarepakket. Hiermee kan de informatie onderling gemakkelijker uitgewisseld worden. Daardoor heeft ieder teamlid altijd de beschikking over de laatste tekeningen en informatie van het project.

Bij de tweede BIM methodiek werkt elke comaker in zijn eigen softwarepakket en worden de specifieke bestanden van elke comaker, de zogenoemde aspectmodellen, middels een IFC bestand geüpload naar de coördinerende partij en vervolgens samengevoegd. Het samengevoegde bestand noemen wij het coördinatiemodel.

Welk methode gehanteerd wordt hangt af van de wensen van de opdrachtgever en van welke softwarepakketten onze comakers gebruik maken. Beide methodieken hebben zowel voordelen als nadelen, wij hebben inmiddels de nodige ervaringen opgedaan om hier de juiste keuzes bij te maken..

Stapsgewijs verder met clashing

Gedurende het gehele ontwerptraject houden we gezamenlijke en integrale clashsessies. Juist de gezamenlijke sessies verdienen zich terug in samenwerking en in de uitvoering. Deze clashsessies houden we wekelijks of tweewekelijks. In iedere sessie constateren we aanlopers, clashes of niet functionele zaken (bijvoorbeeld een deur die bij het opendraaien een radiator raakt of een brug wat niet juist aansluit op het betonwerk). Vervolgens gaat iedere comaker met zijn aandachtspunten aan het werk. In aanloop naar iedere volgende sessie constateren wij dat de aandachtspunten zijn bijgewerkt, zodat in de volgende sessie, we weer een stap verder zijn. Zo wordt bij elke sessie het detailniveau (LOD) hoger en de kwaliteit van de aspectmodellen beter.

Zodra een bepaald aspect wordt goedgekeurd krijgt deze de status ‘definitief’. Een definitief aspect wordt als bevroren element vastgezet in het coördinatiemodel. Deze definitieve onderdelen dienen stuk voor stuk als hamerstuk beschouwd te worden.

De beschikbare informatie, het uitgewerkte BIM-model, kan ook gebruikt worden voor het inzichtelijk weergeven van de fasering met hieruit voortkomend een uitvoeringsplanning. De uitvoerder kan dit gebruiken voor het nauwkeurig inplannen van te leveren vrachten. Door de te leveren elementen te voorzien van een code wordt het vervolgens in de juiste volgorde naar de bouwplaats vervoerd. Ruwbouw leent zich momenteel meer voor toepassing van BIM in de uitvoering, dan afbouw.

BIM Software

De softwarepaketten waar Hegeman+ mee werkt: Tekla Structures, Revit Architecture en Navisworks Manage. Daarnaast hebben wij ervaring met het werken met andere partijen die met andere softwarepakketten werken (waaronder Archicad).

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over het BIM protocol of over onze aanpak in het algemeen? Of wilt u iets meer weten over onze projecten waarbij BIM is toegepast? Neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina.