Afbeelding van Blue Label
Alles naar mens.

Blue Label

Hegeman Bouw & Infra ziet duurzaam ondernemen als een pijler voor haar bestaansrecht. In de bouwsector zijn op het gebied van duurzaamheid echter nog geen eenduidige richtlijnen en regelgeving waar te nemen, daarom voeren wij zelf ons Blue Label in.

Hegeman Bouw & Infra draagt haar Blue Label gedachte actief uit

Blue Label is voor Hegeman Bouw & Infra een intern waarmerk, gebaseerd op een aantal beloftes, te weten:

  • Hegeman zal zich gevraagd en ongevraagd zoveel als mogelijk inspannen voor de doelen op het gebied van duurzaamheid, energie-efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
  • Hegeman zal binnen haar zorgsysteem procedures aanpassen of ontwikkelen zodat de eisen zoals hierboven gesteld in de bedrijfsprocessen opgenomen worden, waardoor elementen meetbaar en “verbeterbaar” worden. 
  • Hegeman maakt het voor derden mogelijk bereikte resultaten op dit gebied in te zien.

Hegeman draagt haar Blue Label gedachte actief uit, zowel intern als extern. Bewustwording, motivatie en betrokkenheid van medewerkers, het bewerkstelligen van goede werkomstandigheden, toepassen van HRM-principes en maatschappelijk verantwoord ondernemen, gekoppeld aan energie-efficiency en het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot zijn speerpunten binnen Hegeman+.

Het doorvoeren van verbetertrajecten heeft een continu en structureel karakter, waar de gehele organisatie bij betrokken is. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel van de Blue Label visie, waarbij de richtlijn ISO 26000, met als basisprincipes People, Planet, Profit als leidraad wordt gebruikt.

> MVO