Afbeelding van CO2-uitstoot
Alles naar mens.

CO2-uitstoot

Het berekenen van de CO2-uitstoot is een eerste vereiste om de uitstoot terug te dringen en daarmee kosten te verlagen. Door de uitstoot in kaart te brengen, wordt zichtbaar waar in de keten mogelijkheden liggen om de uitstoot te verminderen.

Naast energie besparen is het ook mogelijk energieverbruik te compenseren door middel van investeringen in projecten voor duurzame energieopwekking en bosaanplant.

Op deze pagina is een overzicht van de CO₂-uitstoot en reductiedoelstellingen van Hegeman te vinden.

Hegeman is in het bezit van het CO₂-bewust certificaat niveau 5.

 

CO2-uitstoot Hegeman

Hegeman registreert en rapporteert haar CO2-uitstoot conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik is opgedeeld in twee groepen, nl. scope 1 en scope 2. Onder scope 1 valt de emissie die ontstaat uit directe activiteiten van Hegeman zoals bijvoorbeeld het verbruik van de brandstof van het wagenpark. Scope 2 betreft de emissie die ontstaat uit indirecte activiteiten zoals de stroom die geleverd wordt door de energieleverancier.

De CO2-uitstoot vanaf ons basisjaar 2009 t/m de eerste helft van 2018 van de verschillende organisaties binnen Hegeman wordt hieronder weergegeven.

Onderstaand vindt u de procentuele verdeling van de CO2-uitstoot over 2017, onderverdeeld naar de verschillende scopes.


Reductiedoelstellingen en voortgang reductieprogramma

Voor 2018 heeft Hegeman als doelstelling om de totale CO2-emissie met 18% te verminderen ten opzichte van ons basisjaar 2009 (gerelateerd aan het aantal medewerkers en euro’s omzet). Dit is een afgeleide van onze hoofddoelstelling om in 2020 onze CO2-emissie met 20% gereduceerd te hebben. Er wordt uitgegaan van een CO2-uitstoot in ton per medewerker en/of omzet. Op basis van de onderstaande percentages per scope:

Scope 1: Wagenpark, gasverbruik en brandstof op bouwlocaties 18% in 2018
Scope 2: Elektriciteit, vliegreizen, zakelijke kilometers privéauto’s 18% in 2018
Trends binnen het bedrijf op het gebied van energiereductie:
Binnen Hegeman is het beleid erop gericht om groene stroom in te kopen voor zowel kantoren als ook op de projecten.

Groener wagenpark

Het wagenpark wordt groener door uitsluitend auto’s met A, B of C-label te bestellen met een maximaalgrens op de CO₂-uitstoot. Doelstelling voor 2018 is om het reeds in 2010 ingezette beleid voort te zetten en het wagenpark continu en blijvend te ‘vergroenen’ door het bewust vervangen door schonere uitvoeringen. Hiernaast is het, op basis van afspraken met de leasemaatschappij, mogelijk om berijders proactief te benaderen wanneer het geregistreerde brandstofverbruik daartoe aanleiding geeft.

Mogelijkheden voor individuele bijdrage

Nieuwe ideeën voor duurzaam bouwen en energiebesparing vanuit jullie kant zijn van harte welkom. We nodigen dan ook iedereen uit hieraan mee te werken. Ideeën, voorstellen en suggesties kunnen jullie versturen naar: CO2@hegeman.com. Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken.

Energiemanagementplan

Hegeman heeft een Energiemanagementplan opgesteld conform NEN-EN 50001. Dit geeft ons een basis voor een goede sturing op het gebied van energie-efficiency verbetering.

Energiebeleid

Hegeman beschikt over een Beleidsverklaring. Hierin is het energiebeleid van de groep opgenomen.

Communicatie en communicatieplan

Hegeman communiceert op een pro-actieve wijze intern en extern over haar eigen CO2-uitstoot. Ook worden op dit gebied doelstellingen structureel gepubliceerd. Hierin worden alle onderdelen van de Hegeman meegenomen. Klik hier voor een update m.b.t. de resultaten op het gebied van CO2-reductie binnen Hegeman.

Communicatieschema’s, taken, verantwoordelijkheden en middelen op het gebied van CO2-reductie zijn vastgelegd in ons energiemanagementplan. Inhoudelijke communicatie over onze CO2-uitstoot, onze CO2-reductiedoelstellingen en de voortgang hierop, zijn op deze pagina te vinden.

Deelname aan initiatieven

Binnen Hegeman zet ABM-Belbouw zich actief in binnen het initiatief 033Energie. Deze publiek-private samenwerking van de gemeente Amersfoort met 13 lokale bedrijven en instellingen zet zich in om voor 2020 minimaal 1.000 woningen en gebouwen energieneutraal te renoveren.
In samenwerking met Hogeschool Windesheim is er door twee groepen studenten tijdens een projectweek gekeken naar de CO2 reductiemogelijkheden op projecten c.q. op bouwlocaties. Voor 2018 heeft Hegeman als één van haar doelstellingen om de reductiemogelijkheden op projecten goed in kaart te brengen en waar mogelijk ook door te voeren. Ook zijn de energieverslindende halogeen bouwlampen vervangen door de veel zuinigere HQI-lampen.

Hegeman heeft een analyse gemaakt van de volgende CO2-genererende keten:

Afvalverwerking

Hegeman is zich bewust van de hoeveelheid afval die een bouwbedrijf en specifiek een bouwproces voortbrengt. Hegeman heeft op groepsniveau een jaarafspraak voor afvalverwerking afgesloten. Als onderdeel van deze afspraak worden de afvalstromen van de gehele organisatie in kaart gebracht. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om te sturen op afvalvermindering, afvalscheiding en op de logistiek rondom afvalverwerking.

CO2 voortgangsrapportage 2014-S1

CO2 voortgangsrapportage 2014-totaal

CO2 voortgangsrapportage 2015-S1

CO2 voortgangsrapportage 2015-totaal

CO2 voortgangsrapportage 2016-S1

– CO₂-voortgangsrapportage 2016-totaal

– CO₂-voortgangsrapportage 2017-S1

– CO₂-voortgangsrapportage 2017-totaal

Hegeman Bouw en Infra, Dominantieanalyse scope 3 emissies, versie 3.0

Ketenanalyse afval, versie 2.0

Ketenanalyse reiskilometers