Afbeelding van De meerwaarde van BIM
Afbeelding van De meerwaarde van BIM
Afbeelding van De meerwaarde van BIM
Alles naar mens.

De meerwaarde van BIM

Wij merken door het werken met BIM, dat verschillende betrokken partijen bepaalde voordelen ervaren. Hieronder is de meerwaarde voor opdrachtgevers, de projectorganisatie en het uiteindelijke product weergegeven.

Meerwaarde BIM voor een opdrachtgever:

 • Zekerheid over het product, want gebouw bestaat al virtueel.
 • technische risico’s van uitvoering zijn grotendeels weggenomen.
 • Zekerheid over opleverdatum, bouwtijd is exact in te plannen.
 • Zekerheid over budget. Meer- en minderwerk is eigenlijk alleen nog van toepassing op scopewijzigingen door opdrachtgever.
 • Rust, minder hectisch, geen ad-hoc besluiten die de opdrachtgever bij traditionele bouw onder druk van de voortgang van bouw moet nemen, soms met grote financiële consequenties.
 • Zekerheid over functionaliteit. Gebruikers kunnen vooraf toetsen zodat aanpassingen direct na oplevering worden voorkomen.
 • Het biedt voordelen als communicatiemiddel naar gebruikers en omwonenden.
 • Kortere bouwtijd en minder overlast voor omgeving.
 • De mogelijkheid om het uitgewerkte 3D model te gebruiken voor beheer en onderhoud.

Meerwaarde BIM voor projectorganisatie:

 • Bouw is overzichtelijker, onderdelen en materialen worden op volgorde van realiseren naar de bouwplaats getransporteerd (minder opslag, minder beschadigingen, minder grote bouwplaats nodig, meer in control).
 • Onderdelen worden meer prefab uitgevoerd. Onze ervaring is dat als er goed gemodelleerd wordt, de elementen ook beter passen.
 • Cruciale of lastige details (bijvoorbeeld installaties boven een plafond), die traditioneel op de bouw werden opgelost zijn al opgelost, waardoor er minder ad-hoc oplossingen worden gekozen.
 • Uitvoering gaat sneller dan bij traditioneel bouwen.
 • De bouwfasering bij complexe projecten, het inzichtelijk weergeven van het verloop van de uitvoering. Hierbij wordt door middel van een de beschikbare informatie de uitvoering gesimuleerd.
 • Het uitwerken van de wapening, hierdoor is gelijk inzichtelijk wat er mogelijk is en kunnen eenvoudig wapeningsdetails worden gegenereerd.
 • Uitvoerder wordt meer logistiek manager en minder rol van “brandweerman”.

Meerwaarde BIM ten aanzien van het product/gebouw:

 • Meer prefabricage, wat onder gecontroleerde omstandigheden plaatsvindt en dus betere kwaliteit.
 • Geen ad-hoc oplossingen die bedacht zijn op de bouwplaats.
 • Eerder wind- en waterdicht, waardoor weerelementen minder lang invloed hebben.
 • Gebouw, indeling, ruimte, etc. kan vooraf virtueel beoordeeld en aangepast worden, wat de functionaliteit verhoogd. 

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over het BIM protocol of over onze aanpak in het algemeen? Of wilt u iets meer weten over onze projecten waarbij BIM is toegepast? Neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina.