Afbeelding van Historie
Alles naar mens.

Historie

Als boer werkte Harm Hegeman al mee op bouwklussen in de buurt van Hulsen en de gemeente Hellendoorn. In 1927 begon Harm Hegeman met een partner kleine werken aan te nemen in de woning- en boerderijbouw. Het bedrijf heette toen: Bouwbedrijf Ekkelkamp & Hegeman. Even later zette Harm het bedrijf alleen voort tot de oorlog kwam. De bouw kwam compleet stil te liggen.

harm_hegeman< Bedrijfsprofiel

Van basis naar verschillende sectoren

Drie zonen Willem, Gerrit en Henk kwamen in 1946, direct na de Tweede Wereldoorlog, bij hun vader in de zaak. Zij hebben een basis gelegd voor het bedrijf dat opereerde in de woningbouw, utiliteitsbouw en inmiddels ook betonbouw. Onder leiding van Leo (zoon van Willem Hegeman) is vanaf 1978 het bedrijf uitgebouwd tot een bijna landelijk gespreide groep van bouwbedrijven die vanuit verschillende vestigingsplaatsen opereren in de verschillende sectoren van de bouw (Infra, Waterbehandelingsinstallaties, Burgerlijke en Utiliteitsbouw, Systeembouw en Projectontwikkeling).

In de naamgeving kan men de tijdgeest herkennen. Na de oorlog was het nog J.H.Hegeman & Zonen NV, in de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd de groepsnaam “Beheersmaatschappij Hegeman Nijverdal B.V.”

Vanaf 1990 is een eigen constructiebureau met tekenkamer opgebouwd Daarnaast is een bureau Contractering opgezet waarin specialistische kennis voor de verschillende (moderne) contractvormen voorhanden is (integrale contractering UAV-GC).

Binnen Hegeman is veel plaats gemaakt voor de ontwikkeling van de eigen medewerkers. Veel aandacht is besteed aan de carrière-trajecten binnen de groep.

 

                                                                                                                            > Missie