Afbeelding van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Alles naar mens.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een breed en veelomvattend begrip. Het is een vorm van ondernemen gericht op de zorg voor mens en milieu in hun omgeving.

< Blue Label

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)  is een vorm van ondernemen gericht op de zorg voor mens en milieu in hun omgeving. Deze 3 aspecten worden ook wel aangeduid als de drie P’s: People, Planet en Profit:

  • People: sociale en maatschappelijke aspecten
  • Planet: (leef)milieu aspecten
  • Profit: economische aspecten

Het gaat er om een balans te vinden tussen People, Planet en Profit. Deze benadering levert lange termijnwinst op voor ondernemers en maatschappij.

Hegeman is geregistreerd partner van MVO Nederland.

> Certificering