Afbeelding van Missie
Alles naar mens.

Missie

“Alles naar mens.”
De missie van Hegeman Bouw & Infra BV is om het beste, meest flexibele, meest transparante en goed winstgevende bouwbedrijf in Nederland te worden, waar binnen het leuk is om te werken.

< Historie

Door mensen

Het aantrekken van de juiste mensen, het goed positioneren van medewerkers, het bieden van groei- en ontwikkelingstrajecten, het herkennen van talenten en het vinden van passende waarderingsgrondslagen is de basis voor een kansrijke toekomst.

Met mensen

In een onderneming waarin mensen werken is samenwerking de basis. Samenwerken is ook onontbeerlijk als het bouwproces maatwerk moet zijn voor de klant. Met snelle, korte lijnen en door open communicatie worden ontwikkelingen deskundig en tijdig tot stand gebracht, in overeenstemming met de wensen van de klant, waarbij een optimaal ontwerp wordt gemaakt en efficiënt gebouwd kan worden.

Voor mensen

Elk bouwwerk is gebouwd voor mensen. Daarom is het belangrijk om vanuit het gezichtspunt van de klant te denken en te handelen. Door de veelzijdigheid en regionaliteit staat Hegeman+ dicht bij de klant en door steeds meer verantwoordelijkheid te nemen, kan Hegeman+ de klant ontzorgen. De eisen en wensen van de klant zijn het uitgangspunt. De bouw begint al bij het initiatief van de klant.

> Visie