Afbeelding van NEN-ISO 9001
Alles naar mens.

NEN-ISO 9001

Nederlandse normen, NEN (NEderlandse Norm), en internationale normen, ISO (International Organization for Standardization), worden vastgesteld door instituten of organisaties om bij te dragen aan veiligheid, gezondheid, milieu en innovatie.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. De nadruk ligt op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.

Hiervoor moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Voor Hegeman+ en haar klanten betekend dit dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Deze norm biedt mogelijkheden tot verbeteringen op het gebied van MVO doordat het inzicht geeft in de bedrijfsprocessen. Het vergroot de bewustwording om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, mogelijkheden te zoeken voor verbetering en dit aantoonbaar te maken door middel van deze managementsystemen.

Hegeman+ werkt met ISO-9001 vanaf 1996.