Afbeelding van Nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Borgele opgeleverd
Alles naar mens.
Nieuws

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten over ons concern en de uiteenlopende projecten die we realiseren.
Daarnaast informeren wij u hier ook graag over evenementen en actualiteiten in de bouw- en infrasector.

8/12/2016

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) Borgele opgeleverd

Dinsdag 6 december 2016 is het IKC Borgele te Deventer opgeleverd. In het Integraal KindCentrum aan het Groenewold te Deventer gaan 4 instellingen onder een dak samenwerken. Elk van de 4 partners heeft zijn eigen specifieke rol in het onderwijs en kinderopvang.

Er is een school voor regulier primair onderwijs, De Borgloschool, een school voor speciaal onderwijs cluster 3, De Linde en een orthopedagogisch dagcentrum, Het Lantaarntje. De dagopvang van meervoudige gehandicapte kinderen, de kinderdag- en buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Partou. Elke instelling heeft zijn eigen gebied binnen het gebouw, maar het gebouw is zodanig ontworpen dat de instellingen ook een grote mate van samenwerking kunnen genereren.