Afbeelding van Oprichting nieuwe vennootschap: Hegeman Bouw & Infra B.V.
Alles naar mens.
Nieuws

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten over ons concern en de uiteenlopende projecten die we realiseren.
Daarnaast informeren wij u hier ook graag over evenementen en actualiteiten in de bouw- en infrasector.

8/1/2018

Oprichting nieuwe vennootschap: Hegeman Bouw & Infra B.V.

Langs deze weg willen wij u informeren over een wijziging binnen de Hegeman organisatie.

Per 1 januari 2018 zullen de werkzaamheden van Hegeman worden uitgevoerd vanuit een nieuwe vennootschap te weten Hegeman Bouw & Infra B.V.

Vanaf dit moment zullen nieuwe projecten worden aangenomen in deze vennootschap.

De achtergrond van deze wijziging is de operationele integratie in 2017 van de voormalige beton- en utiliteitsbouw entiteiten Hegeman Beton en Industriebouw B.V. uit Nijverdal en B.V. Aannemingsmaatschappij ABM uit Amersfoort.

Met de oprichting van de nieuwe entiteit wordt het integratieproces beëindigd en is sprake van één onderneming met vestigingen in Amsterdam, Amersfoort en Nijverdal die zich richt op bouw en infra projecten. De directie van de vennootschap blijft onder leiding staan van Willem van der Linde. De lopende afspraken voor specifieke projecten zullen vanuit de bestaande entiteiten Hegeman Beton en Industriebouw B.V. en B.V. Aannemingsmaatschappij ABM worden uitgevoerd. Voor u als relatie wijzigt in deze situatie dus niets. Ook uw contactpersoon binnen de Hegeman organisatie blijft ongewijzigd.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Linde

Algemeen Directeur Hegeman Bouw & Infra B.V.

Vraag Antwoord
1 Wat is de achtergrond van deze wijziging in de structuur

 

De achtergrond voor deze wijziging is het feit operationeel gezien HBI en ABM al in vergaande mate zijn geïntegreerd maar dit juridisch gezien nog niet had plaatsgevonden.

Om daadwerkelijk als één onderneming naar buiten te treden is besloten een nieuwe entiteit Hegeman Bouw & Infra BV op te richten en van daar uit de activiteiten uit te voeren.

 

2 Waar is de nieuwe vennootschap gevestigd

 

De vennootschap is statutair gevestigd in Nijverdal maar heeft vestigingen in Nijverdal, Amsterdam en Amersfoort. Mogelijk dat op termijn hier andere vestigingen aan worden toegevoegd.

 

3 Wat gebeurt er met lopende projecten

 

Lopende projecten worden vanuit de bestaande entiteiten HBI en ABM uitgevoerd. Voor klanten en leveranciers zijn op projectniveau geen wijzigingen.

 

4 Wat verandert voor klanten

 

De lopende projecten zullen vanuit de bestaande entiteiten Hegeman Beton en Industriebouw BV en BV Aannemingsmaatschappij ABM worden uitgevoerd. Voor u als klant wijzigt dus niets.

Ook uw contactpersoon binnen de Hegeman organisatie blijft ongewijzigd.

 

5 Wat verandert voor leveranciers

 

De lopende afspraken voor specifieke projecten zullen vanuit de bestaande entiteiten Hegeman Beton en Industriebouw BV en BV Aannemingsmaatschappij ABM worden uitgevoerd. Voor u als leverancier wijzigt in deze situatie dus niets. Ten aanzien van raamcontracten en overige afspraken zullen wij de komende periode met u in overleg treden.

Uw contactpersoon binnen de Hegeman organisatie blijft ongewijzigd.