Afbeelding van People
Alles naar mens.

People

People heeft betrekking op het menselijke aspect van de organisatie, het sociaal-ethische gebied. Bouwen is mensenwerk. Door mensen, met mensen en voor mensen. De menselijk verhoudingen zijn daarom belangrijk voor Hegeman+. Dat hier veel waarde aan wordt gehecht blijkt uit de missie: “Alles naar mens.”.

Daarnaast gaat het aspect People ook over de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, hoe zij ten opzichte van de samenleving als geheel staat.

Hegeman+:

  • is als familiebedrijf sterk sociaal betrokken bij haar medewerkers en bij de regio’s waarin Hegeman+ gevestigd is.
  • kent een open cultuur met korte lijnen. 
  • kent een gemiddeld lang dienstverband van haar medewerkers
  • organiseert jaarlijks vanuit de groep sportevenementen en familiedagen voor de medewerkers, maar ook voor de ’vutters’. 
  • kent een interne gedragscode die door medewerkers ondertekend dient te worden. Hiervoor is een verplicht compliance programma. 
  • heeft opleidingstrajecten en loopbaantrajecten voor medewerkers die moeten leiden tot kwaliteitsverbetering en plezier en in het werk. 
  • ziet veiligheid en gezondheid voor de medewerkers als een groot goed. Hier wordt ook actief op gestuurd. 
  • heeft een actieve personeelsvereniging die zich niet alleen inzet voor eigen plezier, maar ook voor maatschappelijke doelen.