Afbeelding van Planet
Alles naar mens.

Planet

Het milieu is een groot onderdeel van het Planet aspect, maar ook de ontwikkeling van schonere producten en de mate waarin duurzame technologieën toepast worden. Hier wil Hegeman+ haar Blue Label voor inzetten.

Hegeman+:

  • is in het bezit van een FSC/PEFC certificaat.
  • heeft groepsbreed een contract afgesloten voor afname van briefpapier en drukwerk dat geleverd wordt conform het FSC®-keurmerk.
  • zet in op een milieumanagementsysteem conform ISO 14001.
  • zamelt op de bouwplaatsen en op de kantoorlocaties afval gescheiden in. De gecontracteerde milieudienst levert per kwartaal overzichten aan waardoor er inzichten verkregen worden in de eigen afvalstromen, zodat hier actief op bijgestuurd kan worden.
  • zet zich in voor een logistiek optimaal proces.
  • ziet duurzaamheid niet als symboolpolitiek maar als een licence to operate. Vanuit de groepsdirectie is er een vaste werkgroep geïnstalleerd (directielid, KAM-manager en inkoopbegeleider) die duurzaam gedrag door de organisatie bevorderd.
  • heeft haar CO2-footprint in kaart gebracht en heeft als doelstelling deze bij te stellen.
  • heeft ambities voor een groener wagenpark (A, B en C milieuklasse).
  • maakt gebruik van de diversiteit in bedrijven om optimaal kennis uit te wisselen op het gebied van beperking van overlast voor de omgeving tijdens de bouwprojecten.