Afbeelding van Groot Onderhoud Kunstwerken </br>Regio Randstad Zuid
Alles naar mens.

Groot Onderhoud Kunstwerken
Regio Randstad Zuid

In opdracht van ProRail worden door Hegeman+ op diverse locaties binnen de Regio Randstad Zuid kunstwerken gerepareerd en schades hersteld. De kunstwerken bestaan uit duikers, viaducten, onderdoorgangen en bruggen die verspreid door de regio liggen.

Medio 2014 gereed

Aan de kunstwerken moeten  uiteenlopende werkzaamheden worden uitgevoerd  aan onder andere beton- en waterkerende constructies, conservering systemen, remmingwerken en grondwerken. Hegeman+ voert de werkzaamheden uit tijdens diverse buitendienststellingen van het treinverkeer. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio 2014 gereed zijn.

Download
onze Projecten
In Beeld