Afbeelding van Scholen gemeenschap Lelystad
Alles naar mens.

Scholen gemeenschap Lelystad

De Scholen Gemeenschap Lelystad oftewel kortweg SGL is een middelbare school aan het Kofschip 1 te Lelystad. De SGL heeft 1.400 leerlingen en maakt gebruik van 60 klaslokalen en de nodige praktijklokalen.

Het schoolgebouw heeft 1 bouwlaag en is 14.000 m² groot. Wat het ruimtegebruik betreft, inclusief de brede gangen en overblijfgelegenheid, is de school uniek in Nederland.

Het pand is gebouwd in 1975. Vanwege brand is een groot deel van de school herbouwd. Daarna hebben we in de loop der jaren diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals het opknappen van meerdere toiletgroepen, het bouwen van scheikunde-, techniek- en kooklokalen, het verbouwen van de kleedkamers en badruimte bij de sporthal, het vernieuwen van de uitgiftebalies en het aanbrengen van brandscheiding door het hele gebouw. Boven de kantine is een fraai sterrenplafond aangebracht.

Download
onze Projecten
In Beeld