Afbeelding van Tijdelijke huisvesting AZC Ter Apel
Alles naar mens.

Tijdelijke huisvesting AZC Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in Ter Apel verschillende opvanglocaties naast elkaar: de centrale ontvangstlocatie (col), de procesopvanglocatie (pol), een regulier asielzoekerscentrum (azc) en de vrijheidsbeperkende locatie (vbl). De vraag van de COA was in een zo kort mogelijke tijd huisvesting te realiseren voor de steeds groter wordende toestroom van asielzoekers in deze en komende periode.

In 6 maanden tijd heeft Hodes Bouwsystemen ca. 13.000 m2 tijdelijke huisvesting voor asielzoekers en kantoren voor medewerkers van het COA in Ter Apel gerealiseerd.

De verplaatsbare huisvesting bestaat uit 24 woongebouwen en 5 algemene gebouwen, te weten: het ontvangstgebouw, kantoor ketenpartners, activiteitengebouw en de opslag/werkplaats. Tevens is de complete infrastructuur inclusief alle nieuw aangelegde nutsvoorzieningen in samenwerking met zusterbedrijf uit de Hegeman+ groep, Sallandse Wegenbouw aangelegd. Alle gebouwen zijn gesitueerd langs een centrale weg die vanaf de hoofdingang naar de sportvelden loopt achter op het terrein.

Het woongebouw bestaat uit 4 woningen welke geschikt zijn voor 8 personen en totaal plaats biedt aan totaal 768 asielzoekers. Het gebouw is volgens de Lean filosofie geassembleerd in de hal bij Hodes Bouwsystemen, inclusief alle installaties, sanitair en keukens. Vervolgens zijn de 8 units naar Ter Apel getransporteerd en in 1 dag wind- en waterdicht in elkaar gezet op de gereed liggende funderingsplaten. Op de bouwplaats is alleen de gevelbekleding aangebracht, de toegangstrap geplaatst en zijn de installaties aan elkaar gekoppeld. De algemene gebouwen zijn op de bouwplaats samengesteld in ons modulaire bouwsysteem.

De uitstraling, afwerking en materialisatie is in samenwerking met het COA bepaald. Hierbij is de nadruk gelegd op de molestbestendigheid en vriendelijke uitstraling van de gekozen onderhoudsarme materialen.

Er is in samenwerking met het COA en alle onderaannemers een prestatie van formaat neergezet gezien de korte voorbereiding, weersomstandigheden in die periode en de korte bouwtijd.

Download
onze Projecten
In Beeld