Afbeelding van Vloeistofdichte verharding Ten Cate Protect Nijverdal
Alles naar mens.

Vloeistofdichte verharding Ten Cate Protect Nijverdal

In opdracht van Ten Cate Protect BV zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd op diverse locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden.

In het kader van de Wet Milieubeheer zijn in de productieruimten op 11 locaties vloeistofdichte voorzieningen aangebracht. Na inventarisatie is een plan uitgewerkt om de bestaande bedrijfsvloeren vloeistofdicht te maken. De vloeren zijn resistent gemaakt door middel van een beschermende coating. Tevens zijn kitvoegen en afwatering aangebracht en is eventuele scheurvorming hersteld. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden waren productielijnen tijdelijk niet beschikbaar, echter de werkzaamheden zijn goed afgestemd met de bedrijfsprocessen.

Download
onze Projecten
In Beeld