Afbeelding van Strategie
Alles naar mens.

Strategie

Hegeman Bouw & Infra wil innovatief zijn in de bouw en kent daartoe ontwikkelingstrajecten die moeten leiden tot een efficiëntere productie van bouwprojecten. Duurzaamheid, flexibiliteit en industrialisatie staan daarbij voorop.

< Visie

Bouwers in de volle breedte

Steeds meer zullen we eigen initiatieven moeten nemen om tot realisatie van projecten te komen. Grondverwerving, planvorming, ontwerp en bouw, onderhoud, exploitatie en eventueel eigendom gaan we niet uit de weg. Het verdiepen van onze specialiteiten én het combineren hiervan stelt Hegeman Bouw & Infra in staat elke klus te klaren. Specialisten die in de volle breedte acteren op een veelkleurige bouwmarkt.

Integrale contractvormen/ samenwerking

De strategie is zo maximaal mogelijk invulling te geven aan de verantwoordelijkheid als aanbieder in de markt. Deze ontwikkeling volgend, leidt tot onze aanwezigheid met meerdere disciplines in de markt op verschillende niveaus en het aangaan van strategische allianties (duurzaam of ad-hoc).

Nieuwe contractvormen waarbij meer vrijheden en verantwoordelijkheden naar ons toe komen passen bij onze filosofie. We hebben dit centraal in onze organisatie verankerd om kennis en ervaring voor alle medewerkers toegankelijk te maken. Hegeman Bouw & Infra wil voorop lopen in deze nieuwe ontwikkelingen en heeft reeds ruime ervaring met contractvormen van deze tijd. Hegeman Bouw & Infra werkt mee aan de ontwikkelingen van aanbesteding- en contractvormen door toepassing van moderne organisatietechnieken, waardoor processen beheersbaar en zoveel mogelijk voorspelbaar zijn.

We nemen steeds meer verantwoordelijkheden op ons, om opdrachtgevers te laten veranderen in zorgeloze klanten van de toekomst. Binnen Hegeman werken ervaren medewerkers, die worden aangestuurd door project- en contractmanagers en terzijde worden gestaan door kostendeskundigen en technici uit onze centrale organisatie. Toekomstgericht zijn is noodzakelijk om kansen te kunnen pakken.

Ontwikkeling van medewerkers

Om continu op topniveau te kunnen presteren is een goede instroom en ontwikkeling van medewerkers noodzakelijk. We moeten onze mensen een uitdaging bieden, prikkelend aanzetten tot ambitie en carrière.

Beleidsverklaring

Hegeman heeft haar strategie, missie en speerpunten verwoord in een beleidsverklaring, welke zij minimaal jaarlijks beoordeelt op actualiteit, toepasbaarheid en functionaliteit. Het beleid wordt gedocumenteerd en onderhouden en kenbaar gemaakt aan alle personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, en vertrouwen erop dat iedereen zich maximaal inzet om het beleid en hieraan gelieerde aspecten te respecteren en na te leven, het management zal hierbij een voorbeeldfunctie vervullen.

B.VGM.01.01_Beleidsverklaring (v1.0 – getekend