Afbeelding van VCA**
Alles naar mens.

VCA**

VCA** staat voor VGM Checklist Aannemers en is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Hegeman+ voert gericht beleid op het gebied van veiligheid op de werkplek. Hegeman+ laat zien dat veiligheid, gezondheid en milieu aspecten serieus worden genomen, zoals ook uit de missie blijkt: “Alles naar mens”.

Hegeman+ werkt met VCA** vanaf 1996.