Afbeelding van Visie
Alles naar mens.

Visie

Zowel ontwikkelingen binnen ons bedrijf als maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot schaalvergroting, integratie, specialisaties en verschuiving van verantwoordelijkheden. Ons beeld hierbij is dat wij aan onze verantwoordelijkheid zo maximaal mogelijk invulling willen blijven geven als aanbieder in de markt.

< Missie

Integratie disciplines

Om onze relaties onze bouwoplossingen te laten beleven moeten we ons concentreren op datgene waar we goed in (willen) zijn. We denken hierbij onder meer aan projecten die integratie van verschillende disciplines binnen ons bedrijf vergen, zoals industriële processen, verkeersprocessen, multifunctionele objecten, of objecten die qua logistiek of techniek complex zijn. Dit kan zijn zowel op gebied van ondergronds bouwen, bovengronds bouwen, bouwkunde, infrastructuur en vastgoedontwikkeling.

Meerwaarde creëren

Al deze initiatieven hebben één groot doel: “Ons bedrijf, een groep van min of meer traditionele aannemersbedrijven, die actief is op de thuismarkt, in staat te stellen als multi-dienstengroep een integrale aanbieder te zijn, die in voorkomende situaties echte meerwaarde kan bieden. Dat zal de ambities aanscherpen en tegelijk extra uitdagingen en groeikansen bieden.”

Kernwaarden

Uiteraard werken we met als doel geld te verdienen, maar niet ten koste van alles. Hegeman+ staat voor een gezonde en solvabele onderneming waarbij kort winstbejag niet voorop staat, maar waar een financieel sterke en duurzame positie op de markten van groot belang is. Hierbij past een gezond rendement voortkomend uit alle bedrijfsactiviteiten.

Wij willen presteren voor onze klanten op het gebied van

• Bouw (woning-, utiliteit- en industriebouw)
• Infra (betonbouw, betonreparatie en GWW)
• Systemen (innovatie in flexibiliteit, duurzaamheid en snelheid)
• Ontwikkeling (projectontwikkeling, financiering en advies)
Hierbij moeten we uitdagingen blijven opzoeken, wensen van klanten centraal stellen en vooral inventief en innovatief zijn.

> Strategie