Onze kracht

Kwalitatieve, goed doordachte aanbiedingen

Onze opdrachtgevers kunnen vertrouwen op diensten die kwalitatief hoogstaand zijn, met een gedegen plan van aanpak. Dit komt voort uit een intensieve samenwerking tussen collega’s op het gebied van calculatie, planvorming en ontwerp. Daarnaast brengen we samen met de opdrachtgever de uitvraag scherp in beeld. We maken waar nodig gebruik van interne support op het gebied van contractmanagement, IT, HR, finance en KAM, maar ook vanuit de gevraagde disciplines (civiel, bouwkundig en/of kleinbouw, service & onderhoud). Samen met onze (vaste) bouwpartners werken we aan één doel: met een kwalitatief goede aanbieding een voorschot nemen op een succesvolle realisatie.

Integrale samenwerking tussen collega’s en bouwpartners

Het is onze visie dat een succesvolle realisatie alleen tot stand komt wanneer er sprake is van een goede overdracht en blijvende betrokkenheid tussen (intern) de afdeling verwerving en realisatie en (extern) Hegeman en haar bouwpartners. Vanuit onze matrixstructuur is er verregaande onderlinge commitment doordat de diverse afdelingen al bij de aanbieding richting opdrachtgevers betrokken zijn. Daarbij is Hegeman erg flexibel, zowel qua disciplines als qua bezetting van de projecten, door een relatief kleine maar slagvaardige organisatie waarbij iedereen elkaar en elkaars competenties kent.

Juiste persoon op de juiste plek

Bij Hegeman beschikken we over de juiste capaciteit aan mensen die in kunnen spelen op de behoefte vanuit de markt. We hebben een relatief klein, maar qua kennis en competenties hoogwaardig personeelsbestand. Daardoor werken we altijd met een hoogwaardige kwaliteit en zijn we flexibel waar nodig. Met eigen timmerlieden die de kwaliteit op de bouwplaats bewaken. Samen bedienen wij onze klant, inspelend op de competenties en disciplines die gevraagd worden.

Vanuit onze kracht de klant centraal

We weten wat we goed kunnen, maar zeker ook wat we niet goed kunnen. De tijd dat we de bouwwereld in de breedste zin konden bedienen is voorbij en we hebben bewust gekozen voor de visie om “best in class” te zijn op uitdagende projecten. Wij excelleren in het werken in complexe omgevingen, met logistieke uitdagingen en doorlopende bedrijfsvoering of verkeersstromen en koppelen daarbij graag onze civiele aan onze bouwkundige disciplines. Werken als torenbouw en seriematige woningbouw zijn echter niet aan ons besteed en dat spreken we gerust uit. Kortom: kwaliteit en onderscheidend vermogen staan voorop en we werken altijd vanuit onze kracht!

Continu verbeterende organisatie

Wat vandaag goed is, is binnen een exponentieel snel veranderende samenleving al snel voldoende of onvoldoende. Kennisdeling, focus en ontwikkeling van competenties van medewerkers en het centraal stellen van de klant moeten kernbegrippen zijn binnen onze continu verbeterende organisatie. Verregaande standaardisatie van bedrijfsprocessen met behulp van de juiste IT zijn ondersteunend hieraan. Een goed luisterend oor naar markt en opdrachtgevers is leidend. Binnen de door ons gedefinieerde markten kunnen we vervolgens kwaliteit blijven bieden en inspelen op thema’s als duurzaamheid en veiligheid. Maar ook de juiste mensen binden, boeien en ontwikkelen. We blijven immers werkzaam in een branche waarin de mens de belangrijkste succesfactor is!

Oog voor veiligheid en duurzaamheid

Hierbij doelen we niet alleen op ecologische aspecten, maar zeker ook op samenwerking. Bij ons zie je niet snel een jurist aan tafel, maar wel een gedreven professional die gaat voor een duurzame samenwerking in plaats van gewin op korte termijn. Een project is volgens ons pas geslaagd als zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gelukkig is. Hier hoort ook goede aftersales bij! Wij bieden daarnaast aantoonbaar kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI) en staan zeer goed bekend bij onderwijsinstellingen als erkend leerbedrijf voor stagiaires en leerlingen op MBO-, HBO- en WO-niveau. Ook op het gebied van duurzaamheid scoren wij aantoonbaar goed. We hebben de hoogste trede op de CO2-prestatieladder behaald en werken bijvoorbeeld ook hard aan de elektrificatie van ons wagenpark, want dat is onze grootste “vervuiler”. Veiligheid staat echter altijd op 1, zodat we allemaal aan het einde van een werkdag gezond en wel thuiskomen!

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2