Doelstellingen en rapportages CO2 en Duurzaamheid

Hegeman vindt het belangrijk om transparant te zijn over haar CO2-doelstellingen en -rapportages. Op deze pagina een overzicht.

CO2-uitstoot Hegeman.

Hegeman registreert en rapporteert haar CO2-uitstoot conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik is opgedeeld in drie groepen: scope 1, scope 2 en scope 3. Onder scope 1 valt de emissie die ontstaat uit directe activiteiten van Hegeman, zoals bijvoorbeeld het verbruik van brandstof van het wagenpark. Scope 2 betreft de emissie die ontstaat uit indirecte activiteiten zoals de stroom die geleverd wordt door energieleveranciers. Scope 3 is de CO2 uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die het bedrijf koopt, vervaardigt en/of verkoopt

De CO2-uitstoot vanaf ons basisjaar 2009 vanuit de (toen nog) verschillende Hegeman-organisaties weergegeven.

Onderstaand vindt u de procentuele verdeling van de CO-2 uitstoot over 2021, onderverdeeld naar de verschillende scopes.

Reductiedoelstellingen en voortgang reductieprogramma

Voor de komende 10 jaar (2021-2030) heeft Hegeman als doestelling om de totale CO2-emissie met 40% gereduceerd te hebben. Er wordt uitgegaan van een CO2-uitstoot in ton per medewerker en/of omzet. Op basis van de onderstaande percentages per scope:

  • Scope 1: wagenpark, gasverbruik en brandstof op locaties
  • Scope 2: elektriciteit, vliegreizen, zakelijke kilometers privéauto’s
  • Scope 3: CO2 uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die het bedrijf koopt, vervaardigt en/of verkoopt

Binnen Hegeman is het beleid erop gericht groene stroom in te kopen voor zowel kantoren als bouwplaatsen.

Het wagenpark wordt groener, zoals op de vorige pagina beschreven. Op basis van afspraken met de leasemaatschappijen en intern beleid zijn we erin geslaagd een continue duurzaamheidsslag te maken. Collega’s worden proactief gestimuleerd om hierin mee te gaan, maar ook aangesproken op onzuinig rijgedrag door bijv. de monitoring van brandstofverbruik.

Nieuwe ideeën voor duurzaam bouwen en energiebesparing zijn van harte welkom en ideeën, suggesties en voorstellen kunnen worden gestuurd naar CO2-hegeman.com

Energiemanagementplan

Hegeman heeft een Energiemanagementplan opgesteld conform NEN-EN 50001. Dit geeft ons een basis voor een goede sturing op het gebied van energie-efficiency.

Energiebeleid

Hegeman beschikt over een beleidsverklaring. Hierin is het energiebeleid van de groep opgenomen.

Communicatie en communicatieplan

Hegeman communiceert op een pro-actieve wijze intern en extern over haar eigen CO2-uitstoot. Ook worden op dit gebied doelstellingen structureel gepubliceerd. Hierin worden alle gerelateerde onderdelen van Hegeman meegenomen. Klik hier voor een update m.b.t. de resultaten op het gebied van CO2-Reductie binnen Hegeman.

Communicatieschema’s, taken, verantwoordelijkheden en middelen op het gebied van CO2-reductie zijn vastgelegd in ons energiemanagementplan. Inhoudelijke communicatie over onze CO2-uitstoot, onze CO2-reductiedoelstellingen en de voortgang hierop zijn hierop te vinden.

Deelname aan initiatieven

Binnen Hegeman zetten we ons actief in voor diverse initiatieven op duurzaamheid. Hiervoor zijn we onder andere aangesloten bij de Circle of Concrete en zoeken we samen naar oplossingen om circulair beton in te zetten voor nieuwbouwprojecten. Dit CO2 arme circulair beton draagt bij een significante CO2 reductie.

Ook hebben we actieve deelname aan de werkgroep duurzaamheid van Bouwend Nederland en zijn we onderdeel van “Bewuste Bouwers”, met duidelijke normen op het gebied van afvalscheiding en energiebesparing. We verduurzamen ons wagenpark, door bijvoorbeeld het stimuleren van het elektrisch rijden van onze medewerkers. Maar ook de inzet van een volledig elektrische poolauto en bussen.

We stimuleren onze medewerkers of zoveel mogelijk tijdens werktijd, maar ook in vrije tijd per fiets of te voet te bewegen. Dit doen we door tegen geringe vergoeding sportkleding ter beschikking te stellen.

Hegeman heeft een analyse gemaakt van de volgende CO2-genererende keten:

Afvalverwerking

Hegeman is zich bewust van de hoeveelheid afval die een bouwbedrijf en specifiek een bouwproces voorbrengt. Samen hebben we een afspraken gemaakt over afvalverwerking. Als onderdeel hiervan worden de afvalstromen van de gehele organisatie in kaart gebracht. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om te sturen op afvalvermindering, afvalscheiding en op de logistiek rondom afvalverwerking.

Update Ketenanalyse Afvalverwerking

Onze rapportages zijn als volgt in beeld gebracht:

Voortgangsrapportage 2022 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2021 totaal

Voortgangsrapportage 2021 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2020 Totaal

Voortgangsrapportage 2020 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2019 Totaal

Voortgangsrapportage 2019 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2018 Totaal

Voortgangsrapportage 2018 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2017 Totaal

Voortgangsrapportage 2017 Q1 +Q2

Voortgangsrapportage 2016 Totaal

Voortgangsrapportage 2016 Q1+Q2

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2