Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Nimmer mag dit bericht als bindend worden beschouwd, noch worden geïnterpreteerd als het aangaan van enige verplichting van de kant van Hegeman Bouw & Infra BV.

Hegeman Bouw & Infra BV waarborgt niet de accuraatheid en volledigheid van de inhoud van dit e-mailbericht en sluit elke aansprakelijkheid uit voor elk verlies dat het gevolg is van het gebruik van dit e-mailbericht en zijn inhoud. Personen anders dan de geadresseerde mogen de inhoud noch openbaar maken, noch verspreiden of wijzigen, noch handelen op grond van de inhoud.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2