IPS

“Het Schoolvoorbeeld beoordeeld als beste aanbieding voor IPS Amsterdam”

“Het Schoolvoorbeeld” heeft de beste aanbieding gedaan voor het Innovatiepartnerschap Scholen (IPS), een raamovereenkomst met een looptijd van 10 jaar voor de realisatie van 9 tot 30 scholen met maximaal 3 partijen voor de Gemeente Amsterdam! Een prachtige beloning na een intensieve samenwerking tussen de partijen Hegeman Bouw & Infra, Rudy Uytenhaak + Partners Architecten, Alba Concepts, Pieters Bouwtechniek, De Groot installatietechniek en DGMR Bouw. Vanuit het “Voorbeeldig circulair grid” werkt het consortium aan de opgave voor hoogwaardige, duurzame en flexibele schoolgebouwen.

De partijen binnen Het Schoolvoorbeeld kunnen niet wachten om het innovatieve concept en plan van aanpak in de praktijk te brengen, daarmee invulling gevend aan de eigen ambities en die van de Gemeente Amsterdam. Tegelijkertijd liggen de ambities verder, namelijk om vanuit een krachtig ecosysteem binnen utilitair bouwend Nederland de vertaalslag te maken van circulaire ambities naar een circulaire economie!

Bent u nieuwsgierig naar ons model, neem gerust contact op om te kijken wat dit voor jullie business kan betekenen.
Volg ons aankomende periode met de verdere uitwerking van dit model!

#hegemanbouweninfra#drivenbychallenge#innovatiepartnerschapscholen#duurzameschool#fexibelschoolgebouw
#circulairgrid#consortium#innovatief#gemeenteamsterdam#circulaireeconomie

Een samenwerkingsverband met @hegemanbouweninfra, @rudyuytenhaakpartnersarchitecten @degrootinstallatietechniek, @DGMR,@pietersbouwtechniek, @albaconcepts en 
@haencompany, @aluvo, @marseillebuiten, @woonmodule, @resilio, @subsidiegroepnederland, @crescera, @interplan, @bnext, @loxone, @orangeclimate, @lignatur, @laminatedtimbersolutions, @brinkstaalbouw, @kerloc,@drystack, @moso

IPS TEAM

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2