Duurzaamheid

Algemeen beleid

Hegeman heeft haar strategie, missie en speerpunten verwoord in een beleidsverklaring. Minimaal eenmaal per jaar beoordelen we deze verklaring op actualiteit, toepasbaarheid en functionaliteit. Het beleid delen we met alle personen die voor of namens onze organisatie werkzaam zijn. We vertrouwen erop dat iedereen zich maximaal inzet om het beleid en hieraan gelieerde aspecten te respecteren en na te leven. Uiteraard vervult het management hierbij een voorbeeldfunctie.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn we gecertificeerd voor de hoogste trede van de CO2-prestatieladder, waarmee we aantoonbaar oog voor duurzaamheid hebben. Dit doen we niet alleen omdat we dit moeten, bovenal omdat we dit willen. Zo beseffen we ons terdege dat een zeer groot deel van de CO2-uitstoot voortkomt uit ons wagenpark. Daarom stimuleren wij het zo zuinig mogelijk rijden en werken we eraan om onze uitstoot aantoonbaar terug te dringen. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van Hybride en elektrische voertuigen door ze aantrekkelijk te maken voor leasen, maar ook onze bedrijfswagens worden steeds zo optimaal mogelijk ingekocht en ingezet om uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Zo beschikken ze allemaal over AdBlue toepassing, dat ervoor zorgt dat ze veel schoner zijn. We zijn er trots op dat we de afgelopen jaren een CO2-reductie van maar liefs 7.5% hebben gerealiseerd. Daarnaast hebben we ook andere initiatieven lopen om duurzaamheid te stimuleren:

  • IT optimaliseren voor communicatie op afstand. Wij werken structureel met MS Teams, waarmee beelden, bestanden en alle overige benodigdheden beschikbaar zijn in één gedeelde ruimte en waarmee reizen vaak overbodig is.
  • Stimuleren reizen per trein door NS Businesscards ter beschikking te stellen, inclusief OV-fiets.
  • Fiets-naar-je-werk-week, waarmee we via stichting “Trees for all” collega’s stimuleren met de fiets naar het werk te komen en bomen planten i.p.v. kilometers rijden.
  • Actieve deelname aan initiatieven als “Bewuste Bouwers”, Energieloket Amersfoort, Pioneering, etc., die zich allen inzetten in een duurzame en circulaire bouweconomie.
  • Afvalscheiding (ook op onze bouwplaatsen).
  • Toepassing groene stroom, LED-verlichting, etc.
  • Investeren in kennis op het gebied van circulaire bouw, zoals BENG, BREEAM, etc.

De weg naar een CO2-neutraal Nederland en een circulaire bouweconomie is een weg die Hegeman samen met haar bouwpartners aantoonbaar ingeslagen is!

De volgende pagina geeft een overzicht van de diverse doelstellingen en rapportages >>

 

Aantoonbaar oog voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid!

Veiligheid
Kwaliteit
Duurzaamheid
Awards

MVO

We excelleren aantoonbaar op het gebied van stages, leerlingbegeleiding en het invullen van onze sociale plicht bij opdrachtgevers (SROI). Al vroegtijdig gaan wij met onze opdrachtgevers om tafel om de SROI in te vullen, zodat we er een win/win-situatie van kunnen maken. Onze inzet op het gebied van SROI is afgelopen jaar dan ook beloond met het winnen van de Social Return Award 2020, uitgereikt door de gemeente Assen. Daarnaast bieden we uitstekende begeleiding aan jong talent, of het nu gaat om stagiair(e)s, afstudeerders of starters. Daarbij verzorgen we op maat ‘training on the job’ via ons Young Development Programma.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2