Missie, visie & strategie

Onze missie

Hegeman Bouw & Infra wil het meest duurzame bouwbedrijf zijn voor onze planeet met het belang van onze klant centraal.

Onze visie

“We veranderen de wereld van de bouw. Dit doen wij door duurzaam bouwen en de belangen van onze klanten centraal te stellen. Wij zijn een data gestuurde organisatie waarmee wij onze interne- en externe processen continue optimaliseren. Hiermee borgen wij de voorspelbaarheid voor de klant en onszelf.”

Onze strategie

Hegeman Bouw & Infra BV is een procesgestuurde organisatie waarbij ondersteunende afdelingen een geïntegreerd onderdeel zijn van het primaire proces. Vanuit de afdeling verwerving (commercie en tenderbureau) ligt de focus op het werven van nieuwe opdrachten en het centraal zetten van de klant. Wij focussen ons daarbij op het binnenhalen van opdrachten op basis van een reële kostprijsbegroting inclusief aanwezig risico/- kansenprofiel en passend bij het bedrijf.

Daarnaast zijn financiën en risicomanagement een geïntegreerd onderdeel van het proces. Onze ICT-faciliteiten ondersteunen hierbij. Het HR-beleid richt zich op de ontwikkeling van het personeel (de juiste persoon op de juiste plek) in het licht van de ontwikkeling van de organisatie.

Veiligheid heeft binnen de organisatie prioriteit nummer 1, mede in relatie tot beheersing van faalkosten. Zowel werkgever als medewerker moeten hierin eigen verantwoordelijkheid nemen (gedrag & houding).

Hegeman heeft bovengenoemde processen vormgegeven in een matrix-structuur. Deze structuur geeft vorm aan de strategie, waarin de support afdelingen zoals Risicomanagement, Contractmanagement, Procesmanagement, Engineering, Inkoop, HR, KAM, Finance & Control, Duurzaamheid en ICT niet zijdelings betrokken zijn, maar feitelijk onderdeel zijn van het project (Verwerving en Realisatie) en daarbij vanuit hun expertise ingezet worden van tender tot realisatie.

De matrixorganisatie wordt als volgt weergegeven: Onze matrixorganisatie

De commerciële focus voor 2021 hebben we in een aantal commerciële pijlers onderverdeelt. Vanuit onze kracht zullen wij in de huidige markt de klant vanuit deze pijlers centraal zetten.
Deze pijlers zijn als volgt visueel weergegeven, waarbij wij ook de markt in bredere zin in beeld gebracht hebben: Strategische pijlers 2021

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2