Aanpassingen Van Heekparkeergarage Enschede

Medio 2012 ging Hegeman voor het project Aanpassingen H.J. Van Heek Parkeergarage een bouwteamovereenkomst aan met de gemeente Enschede. Een deel van de Van Heekparkeergarage is de parkeervoorziening voor bezoekers van het nieuwe ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST).

Fase 1

In 2013 heeft de bouwteamfase geresulteerd in een opdracht. Hierop zijn wij gestart met de uitvoering van de eerste fase: de realisatie van Inrit Zuid. Hoewel deze inrit zich in het hart van Enschede bevindt, heeft de omgeving minimale hinder ondervonden van de werkzaamheden. Deze Inrit Zuid is eind 2013 opgeleverd.

Fase 2

In mei 2014 zijn wij gestart met de tweede fase, waaronder de realisatie van meerdere tapis roulants (rolpaden) in de bestaande garage. In het westelijke deel van de parkeergarage is een doorbraak gemaakt in zuidelijke richting en van daaruit is een nieuwbouw tunnel richting het MST aangelegd. Hier zijn ook meerdere tapis roulants gerealiseerd in beide richtingen op niveau -2, aangesloten op de kelderentree van het ziekenhuis.

Ter plaatse van de doorbraak in de parkeergarage is een nieuw stijgpunt naar maaiveldniveau gerealiseerd voorzien van trap en lift. Het stijgpunt zorgt tevens voor de nodige lichtinval en verzorgt de verbinding tussen de tunnel en het nieuwe Koningsplein. De westelijke inrit is verbeterd door de hellingbanen aan te passen en het bestaande betonnen dek te verlagen en hierdoor is deze inrit fraaier ingepast in de omgeving.

Het vluchttrappenhuis van het Casino is opgewaardeerd naar een openbaar trappenhuis. De doorbraak in de scheidingswand tussen Casino en Bijenkorf stelt parkeerders in staat gebruik te maken van tapis roulants richting het nieuwe ziekenhuis (MST) en het Koningsplein.

Het werk aan de parkeergarage is eind 2015 opgeleverd, gelijktijdig met de opening van het ziekenhuis MST.

 

3x uitdagend…

  1. Contractvorm Bouwteam; Op dit project is er op een intensieve manier tussen de partijen samengewerkt. De opdrachtgever en opdrachtnemer hebben een bouwteamovereenkomst afgesloten. Deze integrale aanpak garandeert een optimale afstemming tussen de diverse disciplines, wat de prijs, doorlooptijd en totale kwaliteit ten goede komen.
  2. Bestaande pand is in gebruik gebleven; De parkeergarage moest tijdens de uitvoering in bedrijf worden gehouden. Dit zorgde op het gebied van veiligheid ook voor uitdagingen. De ventilatie en rookwarmte afvoer moesten in tact blijven om de parkeergarage 24/7 open te houden.
  3. Rekening houden met bijzonder gebruikers; Eén van de werkzaamheden op dit project was het aanleggen van de nieuwbouw tunnel richting het MST. Hierbij hebben we rekening gehouden met de bijzondere gebruikers, door tapis roulants aan te leggen. Op deze manier kunnen bezoekers van het MST die slecht ter been zijn simpel en snel vanuit de parkeergarage in het ziekenhuis komen.

Meer weten? Neem contact op!

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2