Brug 203 Zaandam

Het project, “Vervanging Brug 203 Russische buurt” omvat het vervangen van een betonnen verkeersbrug, gelegen aan de Czarinastraat in hartje centrum van Zaandam. De brug is de laatste van drie bruggen over de Dijksloot in de Russische buurt die gerenoveerd diende te worden. De constructie van de brug dateert uit ca. 1910 en voldoet niet meer aan de huidige constructienormen. In opdracht van gemeente Zaanstad heeft Hegeman Bouw en Infra in een bouwteamovereenkomst het ontwerp tot op DO niveau uitgewerkt, waarna in een uitvoeringsovereenkomst is gestart met het werk.
 
De brug is gelegen in binnenstedelijk gebied en wordt omringd door zettingsgevoelige belendingen voorzien van een Amsterdamse paalfundering. In de uitvoeringsmethodiek diende er rekening te worden gehouden met omwonenden (geluidsoverlast en trillingen). Gezien de kleine oppervlakte van het bouwterrein was het ketenpark elders gesitueerd. Aanvoerroutes, losmogelijkheden en opslag ter plaatse waren beperkt gezien éénrichtingsverkeer en aanwezige belendingen en obstakels.

Voor aanvang van de renovatie zijn in de periode vanaf juli t/m september 2020 de aanwezige K&L omgelegd in een tijdelijke constructie over het water. In oktober is vervolgens gestart met het sloopwerk. Aanverwant grondwerk is door het sloopbedrijf meegenomen en onder saneringscondities uitgevoerd en afgevoerd. Het sloopwerk bestond hoofdzakelijk uit oud metselwerk. Een deel van de oude fundering, bestaande uit metselwerk is behouden en diende als basis voor de nieuwbouw van de landhoofden. Vanwege het slopen in een omgeving met rondom belendingen, vond permanent monitoring middels trillingsmeters plaats. Het sloopwerk is hierop afgestemd, waardoor er veel zaag- en handsloopwerk aan te pas is gekomen.

Vervolgens is gestart met de paalfundering, welke bestond uit 41 stuks in de grond gevormde LEKA palen. Hierbij is deels door het bestaande metselwerk van de fundering geboord. Vanwege het behoud van de aanwezige bomen, met ver uitreikende kruinen, boomwortels en overige K&L in de grond, diende het grondwerk en hijswerkzaamheden hier op te worden afgestemd.

De nieuwe landhoofden zijn opgebouwd uit prefab betonnen schorten bekleed met nieuw metselwerk en voorzien van grijpgoten. Dit is uitgevoerd vanaf het water middels een ponton. Na gereedkomen van de landhoofden zijn 7 stuks volstortliggers en 4 stuks randbalken met een overspanning van ruim 8m1 geplaatst en de druklaag gestort. Het dek is vervolgens voorzien van een drainmat om afwatering te bevorderen. Voor de overgang van brugdek naar aardebaan zijn stootplaten als overgangsconstructie gebruikt.

Na gereedkomen van de (ruw)bouw van de brug eind april 2021, zijn de K&L vanuit de tijdelijke constructie weer teruggelegd op de nieuwe brug. In de periode vanaf eind juni t/m september 2021 is de brug verder afgebouwd. Een industriële stalen trap t.b.v. toegang tot het pand aan de Hogendijk en betonnen trappen naar de openbaar toegankelijke bordessen aan het water. Stalen sierleuningwerk op de brug gefixeerd in natuurstenen blokken en diverse aansluitingen op bestaande gevels ter afronding. Het wegdek van de brug is voorzien van straatstenen passend in het geheel van de straat.

Het project zal begin oktober worden opgeleverd.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2