Ecoduct op Hees Den Dolder

Met de aanleg van negen ecoducten wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontsnippering van natuurgebieden in Nederland. Geïsoleerde dierenpopulaties zijn in de gelegenheid hun voortplantings- en voedselgebied te vergroten, de populatie wordt versterkt en hun voortbestaan vergroot.

Door infrastructuur, zoals provinciale, spoor- en rijkswegen, zijn natuurgebieden van elkaar gescheiden en worden dieren in hun leefomgeving beperkt. De negen ecoducten worden gerealiseerd in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering, een initiatief van de ministeries van V&W, VROM en LNV.

De negen ecoducten zijn in één contract gebundeld en op de markt gezet. Het project is aanbesteed volgens het design & construct principe (D&C). Dit houdt in dat Combinatie H2Eco (Mobilis /Hegeman Beton- & Industriebouw B.V.) verantwoordelijk is voor zowel ontwerp als uitvoering.

Ecoduct Op Hees Den Dolder

Onderdeel van het werk was de verlaging van de bovenleiding van de spoorlijn en het saneren van de toerit. Daarnaast moesten wij een nieuwe ontsluitingsweg aanleggen voor het onderstation.

Het kunstwerk

Het kunstwerk bestaat uit 2 gefundeerde betonnen poeren; op elke poer wordt een wand van 7 meter gebouwd. De ‘brug’ wordt gevormd door 52 prefab betonnen liggers, waardoor een oversteekplaats ontstaat van 28 x 62 meter waarin ook een fietspad is geïntegreerd. Achter de betonnen wand vormt een gewapende grondconstructie de grondterp voor de aanloop. Deze oplossing maakte het mogelijk om het kunstwerk slank te dimensioneren. De randbekleding van het ecoduct bestaat uit onder hoek geplaatste stalen elementen, waaraan een gaasraamwerk is bevestigd. Voor de inrichting van het dek is een verscheidenheid aan inheemse vegetatie gebruikt. Na oplevering bleek al snel dat de dieren er gretig gebruik van maken.

Negen ecoducten gerealiseerd

In 2010 zijn de bouwwerkzaamheden voor een vijftal ecoducten opgestart, dit betreft de ecoducten:

De realisatie van de overige vier ecoducten  zijn in 2011 en 2012 opgestart. Dit betreft de ecoducten:

Hegeman+ is wild van Ecoducten

Naast het ecoduct Op Hees is Hegeman+ betrokken geweest bij de realisatie van meerdere ecoducten. Dit zijn onder andere de ecoducten:

Meer weten? Neem contact op!

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2