Herinrichting Kersenbaan Amersfoort

Naast de prijs is ook het Plan van Aanpak beoordeeld ten aanzien van organisatie en personeel, communicatie en coördinatie van het werk, duurzaamheid, planning en fasering.

In het project is een tunnel met een lengte van circa 300 meter aangelegd onder een nieuw te bouwen rotonde. De rotonde kruist de PON lijn 2 keer op maaiveldniveau. De toeritten naar de tunnel zijn nieuw aangelegd. In totaal gaat het hier om circa 1,5 km asfaltweg voorzien van circa 1,5 km geluidsscherm. De projectlocatie bevond zich op een kruispunt waar het openbaar vervoer (trein en bussen), autoverkeer, fietsers en voetgangers bij elkaar kwamen. Om dit in goede banen te leiden was het managen van verkeersstromen een belangrijk aspect van dit werk. Hiertoe is reeds bij aanbesteding een uitgebreid faseringsplan opgesteld waarin is beschreven hoe per situatie met het bouwverkeer, autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers verkeer wordt omgegaan. Het projectgebied is daarbij op basis van werkzaamheden opgedeeld in acht situaties (fases), die elk weer één of meerdere faseringen bevatten om de verkeersstromen te kunnen regelen.

Het projectgebied ligt in het stedelijk gebied van Amersfoort, in een bestaande, bebouwde omgeving, waardoor er gewerkt is in een krappe ruimte. Rondom de projectlocatie bevinden zich tal van stakeholders die hinder konden ondervinden van de werkzaamheden. Omgevingsmanagement was derhalve een belangrijke aspect vooraf en tijdens de werkzaamheden. Bij de uitwerking in het faseringsplan is rekening gehouden met het bereikbaar houden van aanliggende panden voor nood- en hulpdiensten en voor de doorstroming ten aanzien van het openbaar vervoer (treinverkeer en (lijn)bussen).

 

3x uitdagend…

  1. Werken in stedelijk gebied; De drukke projectlocatie zorgt ervoor dat er gewerkt moest worden in een krappe ruimte. Omgevingsmanagement had dan ook hoge prioriteit op dit project.
  2. Managen verkeersstromen; Doordat de projectlocatie zich bevond op een kruispunt waar verschillende verkeersstromen elkaar kruisten was het managen van deze verkeersstromen een belangrijk punt in het werk.
  3. Fasering; Het projectgebied is op basis van werkzaamheden opgedeeld in acht situaties (fases), die elk weer één of meerdere faseringen bevatten om de verkeersstromen in goede banen te leiden.
Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2