Integraal Kindcentrum (IKC) Borgele Deventer

Elk van de 4 partners heeft zijn eigen specifieke rol in het onderwijs en kinderopvang.

Er is een school voor regulier primair onderwijs, De Borgloschool, een school voor speciaal onderwijs cluster 3, De Linde en een orthopedagogisch dagcentrum, Het Lantaarntje.

De dagopvang van meervoudige gehandicapte kinderen, de kinderdag- en buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Partou.

Elke instelling heeft zijn eigen gebied binnen het gebouw, maar het gebouw is zodanig ontworpen dat de instellingen ook een grote mate van samenwerking kunnen genereren.

Het betreft een grotendeels eenlaags gebouw van ca. 4.400 m² waarvan de opdracht het gehele bouwkundige werk van het project behelst, inclusief de sloopwerken ten behoeve van de bestaande school, het glas- en schilderwerk en de inrichting en aanleg van het omringende terrein.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2