Onderdoorgang Ouddiemerlaan

Combinatie Mobilis TBIHegeman Bouw & Infra B.V. bouwt in opdracht van ProRail en gemeente Diemen de spooronderdoorgang te Diemen. De huidige spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan zorgt al jaren voor gevaarlijke situaties en voor veel oponthoud voor alle verkeersdeelnemers. Regelmatig moeten zij wachten voor het passerende treinverkeer. De nieuwe onderdoorgang moet daar verandering in brengen!

Het is een integraal project waarbij niet alleen een spooronderdoorgang wordt gerealiseerd, maar tevens de gehele stationsomgeving wordt aangepakt. Om de onderdoorgang te kunnen realiseren en om de aanliggende wijk Buitenlust en Spoorzicht bereikbaar te houden, wordt een tijdelijke omleiding gemaakt (inclusief tijdelijke bushaltes, fietsenstallingen en parkeerplaatsen) die dwars door het huidige station heen gaat. Hiervoor moet een tijdelijke overweg worden aangelegd en wordt het station tijdelijk aangepast. Als de tijdelijke voorzieningen gereed zijn kan de huidige overweg worden verwijderd en kan gestart worden met de bouw van de onderdoorgang en stationsomgeving. Om dit project te realiseren zijn vier treinvrije periodes ingepland.   

Als eerste worden de tijdelijke maatregelen getroffen en de omleiding aangelegd. De tijdelijke overweg wordt in de eerste treinvrije periode aangebracht. Hierna kan de bestaande overweg verwijderd worden en worden de damwanden en palen aangebracht. De damwanden in het spoor worden tijdens de tweede buitendienststelling aangebracht, waarna de bouwkuip deels kan worden uitgegraven. Het betonnen spoordek wordt voorgebouwd en in de derde buitendienststelling ingereden. Hierna wordt de bouwkuip verder ontgraven en kan gestart worden met het betonwerk van de toeritten en de waterkelder. Als de nieuwe onderdoorgang gereed is wordt de tijdelijke omleiding en overweg verwijderd en wordt het station aangepast en de stationsomgeving opnieuw ingericht.

Naar verwachting zal begin 2023 de ongelijkvloerse kruising gereed zijn en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. De artist impressions geven een mooie indicatie van de toekomstige situatie, waarin het station en de stationsomgeving naadloos in elkaar overgaan.

Update september 2022

Op dit moment is het betonwerk van de Onderdoorgang (wanden en vloeren) gereed. Wat betreft betonwerk dienen we de voetgangersdekken en de fundaties van de perronkappen nog te maken. Naar verwachting is dit eind september afgerond. Vlak voor de zomervakantie zijn we gestart met het trekken van de damwanden. Dit hopen we deze week volledig af te ronden. Direct na de zomervakantie zijn we ook gestart met de afbouw van de Onderdoorgang. De metselaar is gestart met het plakken van de steenstrips. Staalbouwer is gestart met montage van de liftschachten. Daarnaast zijn we gestart met de defintieve terreininrichting rondom de Onderdoorgang. Afbouw en terreininrichting zal naar verwachting tot begin volgend jaar plaatsvinden waarna we in maart nog een buitendienststelling hebben. In de weken voorafgaand aan de buitendienststelling hopen we het verkeer door de Onderdoorgang te krijgen. In de buitendienststelling verwijderen we de tijdelijke overweg en aansluitend de tijdelijke Ouddiemerlaan. Na het verwijderen hiervan kunnen we op deze plek het Stationsplein verder afronden en een nieuwe perronkap bouwen. Het geheel hopen we medio 2023 af te ronden.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2