Realisatie SmartGate te Schiphol

Op Schiphol wordt vracht gecontroleerd en geïnspecteerd door overheidspartijen alvorens het in- en uit en doorgevoerd mag worden. Dit controleproces (SmartGate) geschiedt in een uniek samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen op Schiphol, die betrokken zijn bij vrachtafhandeling. Het programma SmartGate is een innovatief programma waarbij het realiseren van een optimale vrachtafhandeling centraal staat. De wens van de samenwerkende partijen waarbij Douane NL in the lead is, is om extra (andersoortige) controle en scanfaciliteiten aan te bieden. De te scannen vracht (aangeboden op pakket, pallet en vliegtuigplaatniveau) moet zo efficiënt mogelijk gecontroleerd worden, waardoor de opgave zich niet alleen beperkt tot het inpassen van een programma in gebouwen / objecten, maar ook de logistieke afwikkeling met aan- en afvoerwegen van groot belang is. Om deze redenen is er voor gekozen om in te zetten op innovatieve en toekomstbestendige oplossingen.

Een deel van het bestaande vastgoed is gehandhaafd. Een ander deel is verwijderd en opnieuw ontwikkeld. Het bruto vloeroppervlak van de nieuwbouw is ca. 4.900 m² en het gebouw bestaat deels uit drie bouwlagen. Op de eerste en tweede verdieping zijn veelal kantoorachtige functies gelokaliseerd. Op de begane grond (ca. 4.200 m²) zijn logistieke functies en ondersteunende ruimten gelokaliseerd. Het totale terrein heeft een oppervlakte van ca.10.000 m² en is opnieuw ingericht voor afhandeling van alle logistiek stromen. Het project is gerealiseerd in 3 fasen.

Het terrein ligt op air-side. Dit betekent dat men pas toegang tot het terrein heeft na een strenge toegangscontrole. Om de kosten voor de uitvoering binnen de perken te houden is ervoor gekozen de Schipholgrens tijdelijk te verleggen van air-side naar land-side. De grens van het bouwterrein is daarmee tevens de grens van Schiphol. Hiervoor gelden zeer strenge veiligheidseisen, die in de uitvoering zijn ingepast.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2