RWZI Amsterdam-West

Er is besloten om de zuiveringscapaciteit van de huidige zuiveringen Amsterdam Oost (op Zeeburg) en Amsterdam Zuid (aan de Spaklerweg) onder te brengen in één nieuwe zuiveringsinrichting in het Westelijk Havengebied, die een capaciteit zal krijgen van ruim 1 miljoen v.e. (1 vervuilingseenheid (v.e.) is de gemiddelde hoeveelheid afval die 1 inwoner op 1 dag via het afvalwater loost).

Om dit project te realiseren, is door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) het Projectbureau A4 ingesteld. Naast de bouw van de RWZI, wordt door het projectbureau ook het aanvoerstelsel naar de nieuwe RWZI gerealiseerd. Het aanvoerstelsel bestaat uit 49 kilometer persrioolleiding (met diameters variërend van 60 cm tot 1,85 m) en 4 boostergemalen. Een boostergemaal maakt gebruik van de zogenaamde booster-techniek om het rioolwater door de persleiding te pompen.

Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure met voorselectie heeft Hegeman Beton- & Industriebouw met bouwcombinatie HSK opdracht gekregen voor de uitvoering van perceel 1 en 3. Perceel 1 betreft een project met een opdrachtwaarde van ruim 42 miljoen euro dat in 2,5 jaar gerealiseerd dient te worden. De uitvoering van perceel 3 heeft een opdrachtwaarde van 5 miljoen euro.

Perceel 1 (waterlijn) bestaat uit de bouw van:

  • 4 voorbezinktanks;
  • verdeelwerk 2;
  • 7 actiefslibtanks;
  • 14 nabezinktanks;
  • 7 retourslibgemalen;
  • 2 compressorgebouwen;
  • fundatieplaten lavafilters t.p.v. de actiefslibtanks;
  • effluentmeetgoten en uitmondingsconstructie;
  • fundatieplaat fakkelinstallatie;
  • fundatieplaten bovengronds leidingwerk.

Een en ander inclusief grondwerk, bemaling, fundaties, verhardingen, terreinleidingen, terreininrichting e.d.

Perceel 3 betreft:

het leveren en plaatsen van de afdekkingen op de voorbezinktanks, öeratietanks/ontgassingstanks, voorindikkers, uitgegist-slibbuffer en het maken van de draag- en ondersteuningsconstructies van de afdekkingen.

Modern door slibverbranding

De nieuwe RWZI maakt voor de zuivering van het afvalwater gebruik van de modernste technieken en voldoet aan de strengste milieunormen. Er is veel aandacht besteed aan het voorkomen van geur-, geluid-, en andere overlast. De afvalproductie is, mede dankzij de samenwerking van de Afvalverwerkingsinrichting (AVI) die het slib zal verbranden, zeer beperkt. Bovendien helpt de WZI de AVI bij de duurzame opwekking van energie door het leveren van biogas waarmee turbinmoteren aangedreven zullen worden. Een deel van de opgewekte energie wordt terug geleverd aan de RWZI een optimale samenwerking.

De combinatie is verantwoordelijk voor de uitvoering, alsmede de algehele coördinatie van het complete project met alle bijbehorende percelen. Technisch ontwerp en directievoering: Witteveen + Bos, Deventer, Architect; architectuurstudio Herman Hertzberger

Wilt u meer weten?

Wilt u graag meer informatie over dit project of over Hegeman+? Neem dan gerust contact op via onze contactpagina. Wilt u meer weten over andere projecten die door Hegeman+ zijn gerealiseerd, kijk dan op onze projectenpagina.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2