RWZI Gieten

Het project RWZI Gieten omvatte alle civieltechnische, bouwkundige, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en meet-en regeltechnische installaties. Dit hield in dat de combinatie verantwoordelijk was voor de uitvoering en coördinatie van de werkzaamheden, zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase.

De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit:

  • Nieuwbouw van onder andere ontvang- en verdeelwerk;
  • Nieuwbouw blower- en schakelruimte;
  • Nieuwbouw retourslibgemaal;
  • Aanpassing van aeratietanks en slibbuffers;
  • Leidingwerken;
  • Diverse sloopwerken.

De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd, in 5 fases, in verband met het in bedrijf houden van de bestaande zuiveringsinstallatie.

Meer RWZI ‘s!

Hegeman+ heeft van meerdere RWZI ‘s de renovatie of nieuwbouw mogen uitvoeren! Voorbeelden hiervan zijn de RWZI Beverwijk of RWZI de Bilt. Maar ook in Amsterdam, Losser, Nijmegen en meerdere plaatsen heeft Hegeman+ RWZI’s mogen realiseren!

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2