Traverse Dieren

Het project ‘Reconstructie N348 / N786 – Traverse Dieren’ heeft als meervoudige doelstelling om een integrale en duurzame oplossing op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te realiseren. Tevens biedt het project kansen voor stedelijke en landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Concreet wordt dit bereikt door het “ontvlechten” van het lokale van het interlokale verkeer. Hiertoe is in het centrum van Dieren een verdiepte tunnelbak met een totale lengte van ongeveer 700 meter gerealiseerd. Het kruisende, lokale verkeer wordt over de tunnelbak geleid via twee verkeersdekken. Ter hoogte van het NS Station is een gesloten deel gerealiseerd dat ingericht wordt als (bus)stationsplein met diverse voorzieningen voor de gebruikers. Mede dankzij de natuurlijke aankleding vormt het plein een aantrekkelijke verbinding tussen de kern van Dieren en achterliggende woonwijken.

Naast de uitvoering van bovenstaande tunnelbak is voor het project ook een onderdoorgang ten behoeve van langzaam verkeer gerealiseerd. Dankzij ecologische toevoegingen aan deze onderdoorgang krijgen kleine dieren de mogelijkheid om de N348 onderlangs te passeren.

Ook onderdeel van het project is het realiseren van een tweede brug over het kanaal Apeldoorn – Dieren richting Spankeren. Dankzij deze aanpassing is de oversteek geschikt voor het toegenomen verkeersaanbod.

Om bovenstaande civiele werken in te passen in de ruimtelijke omgeving zijn de omliggende wegen sterk aangepast en voorzien van nieuwe verkeerregelinstallaties, riolering, asfalt en geluidwerende voorzieningen. Door het aanplanten van nieuwe bomen en dankzij ecologische voorzieningen zoals de vleermuizen-hop-over en de dassentunnel wordt de omgeving voor haar natuurlijke bewoners aantrekkelijk gemaakt.

Het project voeren we uit in combinatie met Besix en Mourik in opdracht van Provincie Gelderland.

 

3x uitdagend…

  1. Toepassing van een CSM wand als tijdelijke grondkering; Met deze techniek wordt er met twee grote wielen een gat geboord en wordt het aanwezige zand vermengt met cement, waardoor een betonnen wand ontstaat. Er wordt steeds per circa 2 meter afgegraven waarna de ankers worden geplaatst en uiteindelijk de wand op de juiste plek is aangebracht. Deze oplossing wordt trilling arm uitgevoerd, waardoor hinder voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Door het aanbrengen van geluidsabsorberende bekleding aan de binnenzijde van de tunnelbak wordt de geluidshinder in de toekomst beperkt.
  2. Teamwork; “De oplossing is sámen werken. Letterlijk. Ga bij elkaar zitten. Bespreek wat je nodig hebt. Help elkaar” (Carry van de Vet, Technisch manager Opdrachtgever). “Samen staan we achter de beslissingen die we genomen hebben. Dat brengen we als Opdrachtgever of Opdrachtnemer ook zo naar buiten. Ongeacht het gepuzzel tijdens het onderliggende proces. We communiceren als één club met één boodschap. Met de bewoners, het bedrijfsleven en de overige stakeholders” (Frank Montanus, Omgevingsmanager Opdrachtgever)
  3. Lange tunnel; De tunnel zelf kan ook worden gezien als een uitdaging. Een tunnel van circa 700 meter maken is niet niks.

Meer weten? Neem contact op!

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2