Weg- en spoortunnel Combiplan Nijverdal

De Combinatie Leo ten Brinke is een samenwerking tussen Van Hattum en Blankevoort en Hegeman Beton- en Industriebouw. De voormalige Nijverdalse kroegbaas Leo ten Brinke was in de zeventiger jaren één van de eerste initiatiefnemers voor het plan om het centrum van Nijverdal te ontlasten door het auto- en treinverkeer door een tunnel te leiden.

In Nijverdal zijn zowel de Rijksweg 35 als het spoor over een lengte van ruim 6 kilometer verlegd in noordelijke richting. Het Combiplan Nijverdal bestaat uit de aanleg van deze omleiding. Hierbij  wordt deels een gecombineerde tunnel voor het weg- en spoorverkeer gerealiseerd op de plek van de bestaande spoorlijn. Een dergelijke combitunnel is uniek in Nederland.

Het project betreft onder andere:

  • Aanleg van de RW35 over het verlegde tracé met diverse aansluitingen
  • Gecombineerde spoor- en wegtunnel en verdiepte aanleg met een totale lengte van 1.600 meter (dubbel spoor)
  • 2 Spoorwegbruggen en twee rijkswegbruggen (o.a. over de Regge en de Nevengeul)
  • 2 Viaducten en 2 fiets- en voetgangerstunnels voor lokaal verkeer
  • Tunneltechnische installaties conform de nieuwe tunnel standaard (LST)

Ontwerp, realisatie en onderhoud

Het Combiplan Nijverdal is een design & construct-project conform UAV-gc 2005. Combinatie Leo ten Brinke verzorgde het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van diverse civiele kunstwerken, wegenbouw met kruisende infra, dienstengebouwen, tunneltechnische installaties en diverse geluidsschermen. Bijkomende taken zijn de coördinatie van de verlegging van kabels en leidingen en het verzorgen van het integrale omgevings-, project- en risicomanagement. Daarnaast kreeg de Combinatie Leo ten Brinke in februari 2009 de aanvullende opdracht voor het ontwerp en de realisatie van een nieuw NS-station in het verdiepte open deel van het tunneltracé.

Uitvoeringsperiode project

Hoewel de ontwerpwerkzaamheden reeds in 2007 waren aangevangen, is  in juni 2009 gestart met de bouw van de eerste spoorviaducten en in juni 2010 met de bouw van de gecombineerde spoor- en wegtunnel. Eind juni 2011 is het oostelijk spoortracé opgeleverd, dat eind oktober 2011 succesvol in gebruik is genomen. Vervolgens is op 1 augustus 2012 de spoortunnel opgeleverd en overgedragen aan Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail. Het gehele project is in het najaar van 2014 opgeleverd.

Meer weten? Neem contact op!

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2