Afbeelding van Groot onderhoud </br>Zwembad  De Driesprong Zoetermeer
Alles naar mens.

Groot onderhoud
Zwembad De Driesprong Zoetermeer

In opdracht van de gemeente Zoetermeer is in een tijdsbestek van 9 weken in de zomermaanden al het tegelwerk van het binnenzwembad De Driesprong in Zoetermeer vervangen. De bestaande tegels op de vloer, wanden en perron van het bad zijn verwijderd en hier zijn nieuwe tegels aangebracht.

Werkzaamheden

In verband met de korte uitvoeringstijd die voor het werk stond moest in de vakantie doorgewerkt worden. Naast de vervanging van tegels is op het perron een scheiding van het schone en vuile water aangebracht. Daar waar eerst al het water in één goot terecht kwam, wordt het schone en vuile water nu via 2 goten van elkaar gescheiden.

Download
onze Projecten
In Beeld